Линкүүд

http://www.president.mn/mongolian/ – Монгол Улсын Ерөнхийлөгч
http://www.parliament.mn/ – Монгол Улсын Их Хурал
http://www.zasag.mn/ – Монгол Улсын Засгийн Газар
http://www.mfa.gov.mn/ – Монгол Улсын Гадаад Хэргийн Яам
http://www.mongolchamber.mn/ – Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим
http://investmongolia.com/ – Монгол Улсын Засгийн Газрын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг – Хөрөнгө Оруулалтын Газар
http://www.siap.uw.edu.pl/ – ВИС-ийн Дорно судлалын тэнхимийн Төв Азийн тасаг