МОНГОЛ УЛСАД АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЗОРИЛГООР ИРЭХ ГАДААДЫН ЗАРИМ УЛСЫН ИРГЭДИЙГ ВИЗИЙН ШААРДЛАГААС ТҮР ЧӨЛӨӨЛӨВ

Монгол Улсын Засгийн газраас 2023-2025 оныг “Монголд зочлох жил” болгон
зарласантай холбогдуулан аялал жуулчлалын зорилгоор Монгол Улсад 30 хүртэл
хоногоор ирэх гадаадын дараахь 34 улсын иргэнийг 2025 оныг дуустал визийн
шаардлагаас түр чөлөөлөх шийдвэрийг Засгийн газрын 2023 оны 1 дүгээр 04-ний
өдрийн хуралдаанаас гаргав. Үүнд:
1. Бүгд Найрамдах Австри Улс
2. Бельгийн Хаант Улс
3. Унгар Улс
4. Бүгд Найрамдах Грек Улс
5. Данийн Хаант Улс
6. Испанийн Хаант Улс
7. Бүгд Найрамдах Итали Улс
8. Бүгд Найрамдах Латви Улс
9. Бүгд Найрамдах Литва Улс
10. Лихтенштайны Хаант Улс
11. Люксембургийн Их Гүнт Улс
12. Бүгд Найрамдах Мальт Улс
13. Нидерландын Хаант Улс
14. Бүгд Найрамдах Польш Улс
15. Бүгд Найрамдах Португал Улс
16. Бүгд Найрамдах Словак Улс
17. Бүгд Найрамдах Словени Улс
18. Бүгд Найрамдах Финланд Улс
19. Бүгд Найрамдах Франц Улс
20. Бүгд Найрамдах Хорват Улс
21. Бүгд Найрамдах Чех Улс
22. Шведийн Хаант Улс
23. Бүгд Найрамдах Эстони Улс
24. Норвегийн Хаант Улс
25. Бүгд Найрамдах Исланд Улс
26. Швейцарын Холбооны Улс
27. Бүгд Найрамдах Болгар Улс
28. Бүгд Найрамдах Ирланд Улс
29. Бүгд Найрамдах Кипр Улс
30. Румын Улс
31. Монакогийн Хаант Улс
32. Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Хаант Улс
33. Австралийн Холбооны Улс
34. Шинэ Зеланд Улс

Бусад зорилгоор Монгол Улсад зорчих гадаадын иргэд, тухайлбал, бизнес,
суралцах, ажлын, мөн 30 хоногоос дээш хугацаанд зорчих гадаад улсын иргэн
тухайн зорчих ангиллын визийг өөрт ойр Монгол Улсын Дипломат төлөөлөгчийн
газраас урьдчилан авах шаардлагатай.