СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

Сүүлийн нэг сар хагасын хугацаанд Украин, Унгарын хилээр хууль бусаар
нэвтрэх оролдлого 2 удаа гарсан тул бусдын явуулж буй хууль бус үйлдэлд автан,
Шенгений бүсийн орнуудын хилийг хууль бусаар нэвтрэх оролдого хийхээс
зайлсхийх, бусдын залилан мэхлэх гэмт хэргийн золиос болохгүй байхыг иргэд Та
бүхэнд анхааруулж байна.

Варшав дахь Элчин сайдын яам