Цахим засаглалын форум

БНПУ-д 2021 оны 12 дугаар сарын 6-10-ны хооронд “Internet United” сэдвээр зохион байгуулагдах “Цахим засаглалын форум” (IGF 2021)-ын 16 дугаар дээд хэмжээний уулзалтын асуудлаар 4 дүгээр сарын 14-нд Варшав дахь гадаадын ДТГ-уудын төлөөлөгчидтэй хийсэн цахим уулзалтад тус ЭСЯ-ны Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга А.Түвшин оролцлоо.