2024 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс Польш Улс дахь ЭСЯ шинэ байрандаа үйл ажиллагаагаа явуулах болно

2024 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс Польш Улс дахь ЭСЯ шинэ байрандаа
үйл ажиллагаагаа явуулах болно.

ЭСЯ шинэ байрны хаяг:

ul. Biedronki13A
02-946 Warszawa