Od 1 lutego 2024 roku Ambasada Mongolii w Polsce zmienia adres siedziby Ambasady

Od 1 lutego 2024 roku Ambasada Mongolii w Polsce zmienia adres siedziby
Ambasady.

Nowy adres Ambasady:

ul. Biedronki13A
02-946 Warszawa