Үйлчилгээний хураамж

Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 7 дугаар сарын 07-ны өдрийн 195 дугаар тогтоолоор Улсын тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоосонтой холбогдуулан консулын үйлчилгээний төлбөрдараах байдлаар өөрчлөгдөв.

Үйлчилгээний төлбөрийг доллар, злотын өмнөх сарын дундаж ханшийг ЭСЯ-наас тооцоолон гаргасны дагуу злотоор төлж болно.

  Үйлчилгээнийтөрөл Үйлчилгээнийүнэ /АМ.ДОЛЛАР/
1 Итгэмжлэл, нотариат хийх 10 ам.доллар
2 Баримт бичгийн орчуулга 5 ам.доллар хуудас тутмаас
3 Баримт бичигт консулын баталгаа гаргах 5 ам.доллар хуудас тутмаас
4 Тодорхойлолт гаргах 5 ам.доллар
5 Факс илгээх 5 ам.доллар
6 Иргэний үнэмлэх анх удаа олгох болон 25,45 насанд сольж олгох 10 ам.доллар
7 Иргэний үнэмлэх дахин олгох 20 ам.доллар
8 Гадаад паспорт олгох 50 ам.доллар
9 Буцах үнэмлэх олгох 15 ам.доллар
10 Төрсний гэрчилгээ олгох 10 ам.доллар
11 Гэрлэлтийн гэрчилгээ олгох 10 ам.доллар
12 Нас барсны гэрчилгээ олгох 10 ам.доллар
13 Биеийн давхцахгүй өгөгдөл /гарын хурууны хээ/-ийн бүртгэлд бүртгэх 10 ам.доллар