OPŁATA WIZOWA

Rodzaj wizy Tryb normalny
Wiza wjazdowa jednokrotna 50$
Wiza wjazdowa dwukrotna 65$
Wiza tranzytowa jednokrotna 25$
Wiza tranzytowa dwukrotna 50$
Wiza wielokrotna  6 miesięczne 105$
Wiza wielokrotna jednoroczne 205$

Opłaty wizowe należy wpłacić na konto bankowe Ambasady w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w USD.

Nazwa: Ambasada Mongolii w Polsce
Adres: ul. Rejtana 15/16, 02-516 Warszawa
Numer konta: 40 1030 1061 0000 0000 3020 9001
Nazwa banku: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Adres banku: ul.Senatorska 16, 00-923 Warszawa
SWIFT: CITIPLPX
IBAN: PL40103010610000000030209001
Tytuł: Imię, Nazwisko, nr paszportu

Ambasada zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych taryf i warunków na zasadzie wzajemności.