OPŁATA WIZOWA

Rodzaj wizy Tryb normalny
Wiza wjazdowa jednokrotna 60 euro
Wiza wjazdowa dwukrotna 70 euro
Wiza tranzytowa jednokrotna 40 euro
Wiza tranzytowa dwukrotna 50 euro
Wiza wielokrotna  6 miesięczne 100 euro
Wiza wielokrotna jednoroczne 150 euro

Opłaty wizowe należy wpłacić na konto bankowe Ambasady w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w euro.

Nazwa: Ambasada Mongolii w Polsce
Adres: ul. Rejtana 15/16, 02-516 Warszawa
Numer konta: 87 1030 1061 0000 0000 3020 9028
Nazwa banku: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Adres banku: ul.Senatorska 16, 00-923 Warszawa
SWIFT: CITIPLPX
IBAN: PL87103010610000000030209028
Tytuł: Imię, Nazwisko, nr paszportu

Ambasada zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych taryf i warunków na zasadzie wzajemności.