Linki

http://www.president.mn/eng/ – Prezydent Mongolii
http://www.parliament.mn/en – Wielki Churał Państwowy (Parlament) Mongolii
http://www.zasag.mn/ – Rząd Mongolii
http://www.mfa.gov.mn/en/ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych Mongolii
http://en.mongolchamber.mn/ – Narodowa Izba Przemysłowo-handlowa Mongolii
http://investmongolia.com/en/ – Rządowa Agencja Inwestycji Zagranicznej Mongolii
https://www.facebook.com/enebish.purevjav – Stowarzyszenie Mongołów w Polsce
https://www.facebook.com/oyutanzaluuchuud.holboo – Stowarzyszenie Mongolskich Studentów w Polsce
http://mongoluls.pl/ – Stowarzyszenie Polska – Mongolia
http://www.siap.uw.edu.pl/ – Sekcja Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego UW