Informacje wizowe

Informacje wizowe

Rodzaje wiz:

Wjazdowa /Entry/

Ponownego wjazdu /Re-entry/

Tranzytowa /transit/

Wjazd:

Jednokrotny /Single/

Dwukrotny /Double/

Wielokrotny /Multiple/

Data ważności wiz /Enter before/:

Dla wszystkich rodzajów wiz „Wjazdowych” i „Tranzytowych” datą ważności jest okres od dnia wystawienia wizy do dnia wjazdu do kraju. Dla wiz „Ponownego wjazdu” przez datę ważności rozumie się okres od dnia wyjazdu z kraju do dnia powrotu.

Pobyt /Duration of stay/:

Pobyt zaczyna się liczyć od dnia następnego kiedy obcokrajowiec przekroczył granicę Mongolii.

 

Termin ważności wiz /Validity term/

W zależności od ilości wjazdu i zezwolenia na określony długość pobytu, wizy są wydawane na okres od 90 dni do 1 roku. W przypadku wiz wjazdowych jednokrotnych i dwukrotnych są wydawane na okres do 90 dni.

 

Od cudzoziemców ubiegających się o wizę z czasem pobytu dłuższą niż 30 dni, Ambasada wymaga dokumentu z firmy / organizacji / lub odpowiednika w Mongolii, zatwierdzonego przez Główny Urząd do spraw Cudzoziemców i Repatriacji Mongolii lub zezwolenia z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Mongolii.

Do najczęściej wydawanych wiz turystycznych lub biznesowych na pobyt do 30 dni w Mongolii, wnioskodawca przedkłada następujące dokumenty osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej:

  1. Paszport ważny przez co najmniej sześć miesięcy od planowanej daty wyjazdu z Mongolii.
  1. Prawidłowo wypełniony wniosek wizowy. Wniosek
  1. Dwa zdjęcia o rozmiarze 3 x 4 centymetry na białym tle, które spełnia następujące wymagania:

– jasne tło – białe, kremowe, jasno szare

– fotografia musi być wyraźna i dobrej jakości,

– tylko na papierze fotograficznym,

– twarz zwrócona do obiektywu, bez okularów słonecznych, kapelusza lub innego nakrycia   głowy. Fotografie, które nie spełniają w/w wymogów nie zostaną przyjęte.

  1. Dowód wpłaty za wizę. Ubiegający się o wizę są zobowiązani do uiszczenia opłaty wizowej z góry. Przy dokonywaniu przelewu bankowego należy pokryć wszelkie koszty transakcji: prowizję i koszty banków pokrywa zleceniodawca /należy wybrać opcję „OUR”/. Opłata wizowa nie podlega zwrotowi w przypadku odmowy wizy.
  1. Bilet lotniczy w obie strony i / lub potwierdzenie rezerwacji hotelowej.
  1. Wiza będzie ważna przez 90 dni od daty wydania. Czas pobytu w Mongolii będzie maksymalnie do 30 dni / na wizy „entry” / i zaczyna się od momentu przybycia do Mongolii.
  1. W przypadku chęci uzyskania wizy tranzytowej konieczne jest okazanie wizy kraju docelowego i dostarczenie kopii biletu na dalszą podróż.
  1. Rozpatrywanie wniosku wizowego rozpoczyna się po otrzymaniu wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami i trwa od 3-5 dni roboczych.

 

Opłata wizowa:

 

Usługa Euro
1 “Entry” wiza Single 60
Double 70
2 “Transit” wiza Single 40
Double 50
3 “Multiple” wiza Do 6 miesięcy 100
Od 6 miesięcy do 1 roku 150

 

 

Ważna informacja:

 

Cudzoziemcy ubiegający się o wizę na okres dłuższy niż 30 dni przed złożeniem wniosku powinni mieć pozwolenie z Głównego Urzędu do spraw Cudzoziemców i Repatriacji Mongolii i muszą zarejestrować się w Urzędzie lub w oddziałach w ciągu 7 dni roboczych od dnia przybycia do Mongolii. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę internetową Urzędu: www.immigration.gov.mn