Informacje wizowe

TOURISTS FROM 34 COUNTRIES ARE EXEMPTED FROM VISA REQUIREMENTS

In connection with the decision of the Government of Mongolia to declare 2023-2025 as
the “Years to visit Mongolia”, the Cabinet has made a decision to temporarily exempt
from visa requirements for the nationals of the following 34 countries, who are traveling
to Mongolia for tourism purposes up to 30 days. This includes 32 European countries,
Australia, and New Zealand.
The decision will be effective from January 4, 2023 until December 31, 2025. Citizens
traveling to Mongolia for purposes other than tourism (such as work, study, long-term
stay, and other personal purposes) should obtain appropriate visas in advance to enter
Mongolia.
THE LIST OF THE COUNTRIES TO BE EXEMPTED FROM VISA REQUIREMENTS
TO VISIT MONGOLIA UP TO 30 DAYS IN THE YEARS OF 2023-2025
1. The Republic of Austria
2. The Kingdom of Belgium
3. Hungary
4. The Hellenic Republic
5. The Kingdom of Denmark
6. The Kingdom of Spain
7. The Italian Republic
8. The Republic of Latvia
9. The Republic of Lithuania
10. The Principality of Liechtenstein
11. The Grand Duchy of Luxembourg
12. The Republic of Malta
13. The Kingdom of the Netherlands
14. The Republic of Poland
15. The Republic of Portugal
16. The Republic of Slovak
17. The Republic of Slovenia
18. The Republic of Finland
19. The Republic of France
20. The Republic of Croatia
21. The Republic of Czech
22. The Kingdom of Sweden
23. The Republic of Estonia
24. The Kingdom of Norway
25. The Republic of Iceland
26. The Swiss Confederation
27. The Republic of Bulgaria
28. The Republic of Ireland

29. The Republic of Cyprus
30. Romania
31. The Principality of Monaco
32. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
33. The Commonwealth of Australia
34. New Zealand

 

 

Download Visa Application Form

ON ARRIVAL VISA INFORMATION

 

On arrival visa may only be issued if you are coming from countries where there is no Mongolian diplomatic mission. To get on arrival visa, you should have an inviter (private person or entity) to apply for your visa approval 14 days prior to the expected arrival in Mongolia.

 

For official “A” category on-arrival visa,

The inviting person/ entity should apply for your visa approval at the Consular Department of the Ministry of Foreign Affairs of Mongolia (www.consul.mn)

 

For all other categories /including business trip and tourism/ of on-arrival visa,

 

The inviting person/ entity should apply for your visa approval at the Immigration Agency of Mongolia (www.immigration.gov.mn)

 

The following documents shall be provided by the inviting person/entity:

 

Official letter/request by the inviter (information on the intended itinerary and purpose of travel in Mongolia)

Copy of the entity’s certificate if the inviter is not

Copy of the passport of the traveler /valid period is not less than 6 months/

Travel program and copy of flight booking /round trip/

Fee 1000 tug for each traveler

 

Please note that traveler shall pay the visa fee on arrival.

Informacje wizowe

Rodzaje wiz:

Wjazdowa /Entry/

Ponownego wjazdu /Re-entry/

Tranzytowa /transit/

Wjazd:

Jednokrotny /Single/

Dwukrotny /Double/

Wielokrotny /Multiple/

Data ważności wiz /Enter before/:

Dla wszystkich rodzajów wiz „Wjazdowych” i „Tranzytowych” datą ważności jest okres od dnia wystawienia wizy do dnia wjazdu do kraju. Dla wiz „Ponownego wjazdu” przez datę ważności rozumie się okres od dnia wyjazdu z kraju do dnia powrotu.

Pobyt /Duration of stay/:

Pobyt zaczyna się liczyć od dnia następnego kiedy obcokrajowiec przekroczył granicę Mongolii.

 

Termin ważności wiz /Validity term/

W zależności od ilości wjazdu i zezwolenia na określony długość pobytu, wizy są wydawane na okres od 90 dni do 1 roku. W przypadku wiz wjazdowych jednokrotnych i dwukrotnych są wydawane na okres do 90 dni.

 

Od cudzoziemców ubiegających się o wizę z czasem pobytu dłuższą niż 30 dni, Ambasada wymaga dokumentu z firmy / organizacji / lub odpowiednika w Mongolii, zatwierdzonego przez Główny Urząd do spraw Cudzoziemców i Repatriacji Mongolii lub zezwolenia z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Mongolii.

Do najczęściej wydawanych wiz turystycznych lub biznesowych na pobyt do 30 dni w Mongolii, wnioskodawca przedkłada następujące dokumenty osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej:

  1. Paszport ważny przez co najmniej sześć miesięcy od planowanej daty wyjazdu z Mongolii.
  1. Prawidłowo wypełniony wniosek wizowy. Wniosek
  1. Dwa zdjęcia o rozmiarze 3.5 x 4.5 centymetry na białym tle, które spełnia następujące wymagania:

– jasne tło – białe, kremowe, jasno szare

– fotografia musi być wyraźna i dobrej jakości,

– tylko na papierze fotograficznym,

– twarz zwrócona do obiektywu, bez okularów słonecznych, kapelusza lub innego nakrycia   głowy. Fotografie, które nie spełniają w/w wymogów nie zostaną przyjęte.

  1. Dowód wpłaty za wizę. Ubiegający się o wizę są zobowiązani do uiszczenia opłaty wizowej z góry. Przy dokonywaniu przelewu bankowego należy pokryć wszelkie koszty transakcji: prowizję i koszty banków pokrywa zleceniodawca /należy wybrać opcję „OUR”/. Opłata wizowa nie podlega zwrotowi w przypadku odmowy wizy.
  1. Bilet lotniczy w obie strony
  1. Potwierdzenie rezerwacji hotelowej.
  1. Wiza będzie ważna przez 90 dni od daty wydania. Czas pobytu w Mongolii będzie maksymalnie do 30 dni / na wizy „entry” / i zaczyna się od momentu przybycia do Mongolii.
  1. W przypadku chęci uzyskania wizy tranzytowej konieczne jest okazanie wizy kraju docelowego i dostarczenie kopii biletu na dalszą podróż.
  1. Rozpatrywanie wniosku wizowego rozpoczyna się po otrzymaniu wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami i trwa od 3-5 dni roboczych.

 

Opłata wizowa:

Service Type Dollar
1 “Entry” visa Single 50$
Double 65$
2 “Transit” Single 25$
Double 50$
3 “Multiple” Up to 6 months 105$
6 months to one year 205$

Opłaty wizowe należy wpłacić na konto bankowe Ambasady w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w USD.

Nazwa: Ambasada Mongolii w Polsce
Adres: ul. Rejtana 15/16, 02-516 Warszawa
Numer konta: 40 1030 1061 0000 0000 3020 9001
Nazwa banku: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Adres banku: ul.Senatorska 16, 00-923 Warszawa
SWIFT: CITIPLPX
IBAN: PL40103010610000000030209001
Tytuł: Imię, Nazwisko, nr paszportu

 

 

Ważna informacja:

 

Cudzoziemcy ubiegający się o wizę na okres dłuższy niż 30 dni przed złożeniem wniosku powinni mieć pozwolenie z Głównego Urzędu do spraw Cudzoziemców i Repatriacji Mongolii i muszą zarejestrować się w Urzędzie lub w oddziałach w ciągu 7 dni roboczych od dnia przybycia do Mongolii. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę internetową Urzędu: www.immigration.gov.mn