Ambasador Mongolii w RP spotkał się z członkami Grupy Polsko-Mongolskiej w Parlamencie RP

Jego Ekscelencja Pan Barkhas Dorj, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Mongolii w
RP, spotkał się 13 kwietnia 2023 roku z członkami Grupy Polsko-Mongolskiej w Parlamencie RP. Grupa ta obejmuje ponad dziesięciu członków z dwóch Izb Parlamentu RP, Sejmu i Senatu.
Podczas tego spotkania Pan Ambasador poinformował o stanie stosunków dwustronnych, planowanych wizytach i przedsięwzięciach, ważniejszych projektach rozwojowych w Mongolii oraz możliwości wspólnego w nich udziału. Na spotkaniu Pan Ambasador udzielił odpowiedzi na pytania, interesujące członków Grupy oraz wymienił poglądy na temat współpracy międzyparlamentarnej.
Ambasador podkreślił, że stosunki międzyparlamentarne odegrały ważną rolę w stosunkach między Mongolią a Polską i wyraził serdecznie podziękowania członkom Polsko-Mongolskiej Grupy w Parlamencie RP za wsparcie i współpracę w sprawach stosunków między dwoma krajami.
W spotkaniu uczestniczył też p. Grzegorz Cessak, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych I Produktów Biobójczych.