Występ mongolskiego zespołu folklorystycznego „Sedaa”.

Marszałek Województwa Podkarpackiego RP Władysław Ortyl, Generalny Konsul Honorowy Mongolii w Krakowie Tsahiuryn ​​Urtnasan, Dyrektor Państwowego Centrum Kultury w Rzeszowie Damian Drong, przy wsparciu Centrum Kultury Mongolskiej w Krakowie,  pomyślnie zorganizowali koncert  mongolskiego zespołu folklorystycznego  „Sedaa” w Rzeszowie, województwo podkarpackie RP, w dniu 2 grudnia 2023 r.

Na otwarciu wydarzenia uczestniczyła Pani Z. Tselmen, Sekretarz Ambasady Mongolii w RP  , która przekazała  podziękowania  organizatorom  J. E. Pana B. Dorj, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Mongolii w RP , za organizacje wydarzenia  na celu promocji mongolskiej kultury narodowej, sztuki i dziedzictwa w Polsce oraz przedstawianie o tym polskiemu społeczeństwu, podkreśliła również wagę tego wydarzenia i życzyła dalszego rozszerzania stosunków kulturalnych i współpracy pomiędzy obydwoma krajami.

A także Pan Stanisław Kruczka, Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Podkarpackiego, podkreślając  rozwój przyjaznych stosunków i współpracy między obydwoma krajami,  życzył dalszych sukcesów w przyszłej współpracy we wszystkich dziedzinach.

Pan Damian Drąg, Dyrektor Państwowego Centrum Kultury, zaproponował zorganizowanie koncertu ponownie w przyszłym roku, zauważając, że polska publiczność była bardzo zainteresowana  artystami mongolskiego folkloru zespołu „Sedaa” oraz  kulturą mongolską.