Uniwersytet Edukacji Mongolii będzie rozszerzać swoje relacje z polskimi uczelniami.

W dniu 8 stycznia 2024 roku  Rektor UEM prof. J. Batbaatar, dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych i Technologii UEM S. Batsooj, nauczyciel i artysta UEM dr G. Odpurev złożyli wizytę w  Uniwersytecie  Warszawskim, spotkali się z rektorem szkoły Aloyzym Nowakiem, Dziekanem Wydziału Pedagogicznego Barbarą Murawską i innymi pracownikamiUniwersytetu Warszawskiego. W spotkaniu uczestniczyli Jego Ekscelencja Pan B. Dorj,  Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Mongolii oraz Pan J. Tenger, Atache Ambasady Mongolii.

Na spotkaniu strony uzgodniły zawarcie memorandum o współpracy, wymianę studentów i nauczycieli oraz możliwość współpracy w dziedzinie nauki i badań.

Przedstawiciele Rektora UEM prof. J. Batbaatara udają się do Wrocławia i spotkają się z władzami Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutem Archeologii tej uczelni.