Praca w Mongolii

Wizę kategorii „HG” wydaje się obcokrajowcom oraz osobom bez obywatelstwa podróżującym do Mongolii w celu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę niezależnie od rodzaju posiadanego paszportu.

Wizy kategorii „HG” uprawniają obcokrajowców do podjęcia pracy w Mongolii. Oprócz wizy kategorii „HG” do legalnego podjęcia pracy w Mongolii należy uzyskać zezwolenie na pracę z Ministerstwa Pracy Mongolii oraz zezwolenie na pobyt długoterminowy w Mongolii.

Wizy pracownicze albo na pobyt długoterminowy wydawane są przez Główny Urząd ds. Cudzoziemców i Repatriacji /GUCR/ Mongolii w Ułan Bator. Pracodawca, bądź partner biznesowy wnioskodawcy powinien zorganizować i udzielić pomocy w kontakcie z GUCR. Po rozpatrzeniu sprawy GUCR powinien poinformować Ambasadę, gdzie ma być wydana wiza, o jej rodzaju i kategorii. Wnioskodawcy ubiegający się o wizy pobytowe długoterminowe lub wizy pracownicze muszą przedłożyć pismo od GUCR, list z zaproszeniem od swojego partnera biznesowego w Mongolii lub inny dokument dokumentujący potrzebę wydania takiej wizy wraz z pozostałymi, standardowymi dokumentami wymaganymi przy ubieganiu się o wydanie wizy.