Studia w Mongolii

Wizę kategorii „S” wydaje się obcokrajowcom oraz osobom bez obywatelstwa podróżującym w celu odbycia studiów, przekwalifikowania się, praktyki, przeprowadzenia badań, niezależnie od rodzaju posiadanego paszportu.

Wizy kategorii „S” uprawniają obcokrajowców do podjęcia nauki w Mongolii.

Wizy kategorii „S” wydawane są na podstawie zgody z Głównego Urzędu ds. Cudzoziemców i Repatriacji /GUCR/ Mongolii w Ułan Batorze. Mongolska uczelnia wyższa, na której wnioskodawca zamierza odbyć studia powinna zorganizować i udzielić pomocy w kontakcie z GUCR. W celu uzyskania wizy studenckiej wnioskodawca powinien posiadać następujące dokumenty, w tym:

  1. Oficjalne pismo Ministerstwa Nauki i Edukacji Mongolii ze zgodą na podjęcie nauki w Mongolii,
  2. Oficjalne pismo z wyższej uczelni przyjmującej,
  3. Świadectwo rejestracji uczelni przyjmującej,
  4. Kopię paszportu wnioskodawcy.