Gospodarka i handel

Mongolia to kraj bogaty w zasoby naturalne z wielkimi perspektywami wzrostu. Po transformacji ustroju z socjalistycznego na demokratyczny i gospodarki z centralnie planowanej na wolnorynkową, kraj znajduje się dziś w punkcie zwrotnym, gdyż odkryte ogromne zasoby surowców mineralnych (patrz mapę największych kopalń) mogą utorować drogę do szybkiego rozwoju gospodarczego i społecznego.

image1

Kliknij aby powiększyć

W ciągu ostatnich dwóch lat mongolska gospodarka osiągnęła postęp znacznych rozmiarów i jego dalsze średnioterminowe perspektywy są bardzo obiecujące. Rozwój ostatnich dwóch lat pozwolił, aby Mongolia stała się jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie, a wzrost dochodów przyczynił się do zmniejszenia stopy ubóstwa o 11,3 punktów procentowych w tym okresie. Tempo wzrostu gospodarczego w porównaniu do 6,4 procentowego wzrostu PKB w 2010 roku wyniósł 12,5 procent w 2013 roku. Oczekuje się, że w okresie od 2013 do 2017 roku PKB będzie rósł w tempie dwucyfrowym. (dane Banku Światowego http://www.worldbank.org/en/country/mongolia/overview) Ponadto, wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Mongolii licząc od 2006 roku potroił się, osiągając w ten sposób 10,6 mld dolarów w 2013 roku.

Aby ograniczyć zależność kraju od górnictwa, Rząd podejmuje działania zmierzające do dywersyfikacji gospodarki. Oprócz górnictwa, technologia informacyjne, infrastruktura komunikacyjna, produkcja rolna oraz turystyka zostały określone przez Rząd jako priorytetowe. Importerzy ciężkich maszyn i urządzeń niezbędnych dla rozwoju tych sektorów otrzymują wsparcie oraz zwolnienia podatkowe. Rolnictwo jest jednym z sektorów, który ma wielki potencjał. Na przykład, biorąc pod uwagę bogate, ponad 40 milionowe zasoby zwierząt hodowanych w kraju, takie sektory jak produkcja wyrobów mlecznych oraz mięsnych, jak również produkcja kaszmiru, wełny i wyrobów skórzanych są postrzegane jako mające szerokie możliwości i perspektywy dla krajowych i zagranicznych inwestorów oraz przedsiębiorców.

Rząd Mongolii nieustannie dokłada wysiłków na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw prywatnych. Według raportu Banku Światowego „Doing Business 2014” (do pobrania kliknij tutaj), Mongolia znalazła się na 75-m miejscu, awansując o cztery miejsca w porównaniu do roku poprzedniego.

Mongolia ostatnio podjęła szereg ważnych kroków w celu ułatwienia finansowania i realizacji ważnych projektów dla rozwoju infrastruktury. W celu wspierania wzrostu gospodarczego i finansowania projektów rozwojowych, w tym także projektów o znaczeniu strategicznym, takich jak Średniookresowy Program „New Construction”, Państwowa Polityka w Zakresie Transportu Kolejowego, Kompleks Przemysłowy „Sainshand” i itp., Parlament Mongolii w 2011 roku uchwalił Ustawę o Banku Rozwoju Mongolii. Także, w celu ulepszenia otoczenia prawnego i wspierania partnerstwa instytucji państwowych i prywatnych dla realizacji ważnych projektów została uchwalona Ustawa o Koncesji. Szczególną uwagę zwrócono na dalszą prywatyzację przedsiębiorstw państwowych na podstawie programów prywatyzacyjnych.

Niezależnie od tego, Mongolia coraz bardziej przyciąga uwagę globalnej społeczności biznesowej. Na przykład, na dorocznym spotkaniu Światowego Forum Ekonomicznego w Davos 2014 roku odbyła się specjalna sesja poświęcona perspektywom gospodarczym Mongolii. Przedstawiciele z różnych części świata, uczestniczące w sesji omawiali perspektywy rozwoju Mongolii. Na tym spotkaniu został upubliczniony przygotowany przez Światowe Forum Ekonomiczne Raport „Scenariusze dla Mongolii”. Wielu uczestników zastrzegło, że Mongolia jako szybko rosnąca, rozwijająca się gospodarka staje się coraz bardziej jednym z uprzywilejowanych miejsc dla inwestycji na świecie.

Mongolia dokłada ogromnych wysiłków, żeby stopniowo odbudować i przywrócić zaufanie zagranicznych inwestorów. Przyjęta pod koniec 2013 roku nowa Ustawa Inwestycyjna (do pobrania kliknij tutaj), zapewnia bardziej stabilne otoczenie inwestycyjne oraz zapewnia równe traktowanie zarówno inwestorów krajowych jak i zagranicznych. Nowa Ustawa Inwestycyjna eliminuje dotychczasowe ograniczenia w zakresie prywatnych inwestycji zagranicznych, zmniejsza rządowe wymagania homologacyjne dla zagranicznych inwestycji państwowych, a także wprowadza prostsze i bardziej jasne procedury inwestycyjne.

 

Prezentujemy Państwu nową publikację INVESTMENT GUIDE TO MONGOLIA 2015

Investment guide Mongolia2015. pdf-page-001